+45 40 127 527 flr@syslight.dk

Flemming Rasmussen

Mange års erfaring indenfor uddannelsessektoren, især fra erhvervsakademier, erhvervsskoler, gymnasier, handelsskoler, AMU centre.
Arbejdet i linjeorganisationen som IT-chef og i projektorganisationen som projektleder. Mere end 20 års erfaring som leder.
Arbejdet med implementering af GDPR og som DPO i godt 5 år.